Krypskyttere

Befolkningstilveksten er 2,70% per år I forhold til dagens utviklingsnivå er Tanzania overbefolket. 75°/O av den voksne befolkningen kan hverken skrive eller lese. Det daglige proteinforbruketjer 60 gram per innbygger, og det er et gjennomsnittstall, som er et eksistens minimum, dvs bak dette skjuler det seg hele distrikter som lider av alvorlig underernæring. Folk blir gjennomsnittlig 40 år gamle. Han er sulten. Han er en av dem som er j blitt slynget ut ved befolkningseksplosjonen. Han tar et lite stykke jord. Han er fattig. Han har ikke råd til å gjødsle jorden. Han har ikke råd til å la jorden hvile. Han ødelegger jorden sin. Han kan hverken lese eller skrive. Ennå har han ikke fått anledning til å sette seg inn i jordbrukslaere og slett ikke i økologi.

Han kan ikke forstå at også giraffer skal leve. Han er sulten, han har forresten kanskje aldri sett en giraff. Han må bli befridd for alle de urettferdig heter som tynger ham ned. Vi krever at han skal forstå at det også skal finnes en fremtid, forstå at livsforholdene i barnebarnas verden blir bestemt av hva vi forplikter oss til å gjøre idag. Og som ikke han, den forfordelte, får lov til å stilling til. Men som i stedet de rike menneskene, maktmenneskene, disse få, drøfter og forhandler om. Den fattige er alltid offeret.

Hvert menneske som spiser seg mett gjør det jo på bekostning av minst to som sulter. Så urettferdig er ressursfordelingen i verden. Har dette på noen måte med girafibr å gjøre? Jeg og de tyske turistene ligger i badedrakt øverst på berget og ser på giraffer gjennom kikkert og sier til hverandre at dette er jo A fantastisk, for et paradis, for en lykkelig verden som eier slike rikdommer og hva kan vi gjøre – for å forhindre at neshornene blir utryddet og hva kan vi gjøre for at de veldige gnuflokkene fortsatt skal få vandre fritt omkring i et økologisk område som er stort nok for deres livsbehov.

Vi sier: det er et nidingsverk, eine Schånd- lichkeit, mot verden at krypskyttere trenger inn i Serengetiparken om natten og slakter sebraer og bøfler, og tyskerne håper at de bortimot to hundre som blir huket hvert år får strenge straffer. Og jeg tar frem FNS miljøverndeklarasjon og tenker at det kanskje er skissert en utvei i paragraf 19, som erklærer at undervisning i miljøvernspørsmål, det gjelder både den yngre og eldre generasjon, og hvor det er tatt spesielt hensyn til dem som har et dårlig utgangspunkt, er nødvendig for, i bredest mulig målestokk, å sikre en opplyst opinion og en ansvarlig opp treden for å verne og forbedre det menneskelige miljø i hele dets bredde.

Etterpå finner jeg paragraf 8 og der står det at Økonomisk og sosial utvikling er helt nødvendig for å skape de betingelser som’ kreves for å gjøre livet rikere og bedre på jorden» i 7 Det stemmer nok og jeg synes tydelig jeg har hørt det før. Det gjeldernaturligvis også forholdet mellom menneske og giraff. I dette ligger også en fordømmelse av de metoder som, blir praktisert av en liten rik minoritet i et overflodsreservat i verden, som hensynsløst tilrøver seg stadig mer av de felles ressurser (og kaller dette økonomisk utvikling). Samtidig som de skinnhellig, hvis de rekker det, diskuterer en fordeling (eventuelt) av en del avdisse menneskehetens ressurser på en rettferdigere måte mens ølet blir varmt på terrassen i Lobo lodge.